@@@@@@@

ГРАФИЦИ

СМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Първа смяна – 8., 10. и 12 класове от 7:30 ч.

Втора смяна – 5., 6., 7., 9. и 11. класове от 13:30 ч.

Според графика на сменния режим се обръщат и смените.

  • 15.09.2022 г. – 04.11.2022 г.
  • 07.11.2022 г. – 23.12.2022 г.
  • 03.01.2023 г. – 17.02.2023 г.
  • 20.02.2023 г. – 07.04.2023 г.
  • 18.04.2023 г. – 26.05.2023 г.
  • 29.05.2023 г. – 30.06.2023 г.

График за втори час на класа

График за спортни дейности

График за час на класа

График за провеждането на Факултативните учебни часове

График контролни и писмени работи – II срок 2022/2023 учебна година

График класни работи – II срок 2022/2023 учебна година

График консултации – I срок 2022/2023 учебна година

Share this…