@@@@@@@

ГРАФИЦИ

СМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Първа смяна – 8., 10. и 12 класове от 7:30 ч.

Втора смяна – 5., 6., 7., 9. и 11. класове от 13:30 ч.

Според графика на сменния режим се обръщат и смените.

  • 15.09.2021 г. – 05.11.2021 г.
  • 08.11.2021 г. – 23.12.2021 г.
  • 04.01.2022 г. – 11.02.2022 г.
  • 14.02.2022 г. – 31.03.2022 г.
  • 11.04.2022 г. – 20.05.2022 г.
  • 23.05.2022 г. – 30.06.2022 г.