@@@@@@@

ГРАФИЦИ

СМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Първа смяна – 8., 10. и 12 класове от 7:30 ч.

Втора смяна – 5., 6., 7., 9. и 11. класове от 13:30 ч.

Според графика на сменния режим се обръщат и смените.

  • 15.09.2022 г. – 27.10.2023 г.
  • 02.11.2023 г. – 22.12.2023 г.
  • 03.01.2024 г. – 16.02.2024 г.
  • 19.02.2024 г. – 29.03.2024 г.
  • 08.04.2024 г. – 17.05.2024 г.
  • 20.05.2024 г. – 28.06.2024 г.

График класни работи – II срок 2023/2024 учебна година

График контролни и писмени работи – II срок 2023/2024 учебна година

График консултации – II срок 2023/2024 учебна година

Share this…