@@@@@@@

ИСТОРИЯ

Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ е едно от най-старите училища в България. Създадена като училище през 1835 година и съществуваща като гимназия от 1878 година, емблематичната за Сливен образователна институция си е извоювало име и авторитет на перспективно училище, в която учениците получават много добра подготовка, позволяваща им успешна житейска реализация.Тук след Освобождението преподават и оставят трайна следа в образователното дело на страната учителите чехи Карел и Херменегилд Шкорпил, създатели на българската археология, Иван Кадлец, Владислав Шак, Йосиф Каломати, както и бъдещите професори историци Йордан Иванов, Димитър Косев, Туше Влахов. През годините тук са учили Елин Пелин, Пенчо Славейков, Никола Фурнаджиев, Константин Константинов, Георги Джагаров, Радой Ралин, Дамян Дамянов, „бащата на българското кино“ Васил Гендов, летописецът на Сливен Симеон Табаков, инж. Иван Иванов, най-успешният кмет на София от Освобождението до днес, Петър Гудев, министър-председател на страната през 1907 г., преподаватели от академичните среди, лекари, юристи, инженери, архитекти, дипломати, актьори, музиканти, икономисти, предприемачи.

ПМГ „Добри Чинтулов“ е наследник на Сливенската мъжка гимназия. Училището е създадено през учебната 1835 -1836 година. Първоначално е било килийно, по – късно третокласно, а след това и петокласно. От 1 септември 1878 г. училището е обявено за гимназия. През 1966 г. в гимназията се разкриват математически паралелки, които през 1971 г. се отделят в математическа гимназия „Професор д-р Димитър Табаков“. През учебната 1985-1986 г. СПГ „Добри Чинтулов“ и МГ „Професор д-р Димитър Табаков“ се обединяват в Природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“.

Share this…