@@@@@@@

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно желанията на учениците от ППМГ „Добри Чинтулов“, през учебната 2024/25 година по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ се планува сформиране на следните групи:

Направление Изкуство:

Вокална група

Театрална трупа

Трупа за народни танци

Направление Спорт:

Отбор Футбол (8. – 10. клас)

Отбор Баскетбол

Отбор Футбол (11. – 12. клас)

Желаещите да бъдат ръководители на групи трябва да бъдат специалисти в сферата на музикалното, танцовото или театралното изкуство, както и треньори по съответния вид спорт. Кандидатите подават заявление в канцеларията на гимназията. Заявлението се придружава от документ за завършена квалификация в областта, за която се кандидатства.

Срок: 27 май 2024 г.

Share this…