@@@@@@@

НП „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Основна цел на програмата: Създаване на условия за личностното развитие на учениците

Конкретните цели :

  • предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;
  • създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти в областта на български език и литература и география и икономика;
  • развиване на творческите способности на учениците.

Мотивация за участие:

  • необходимост от мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в областта на българския език и литературата и географията и икономиката и за осмисляне на свободното време;
  • мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности.

Очаквани резултати:

  • засилен интерес от страна на учениците към участие в национални олимпиади и състезания;
  • проведени допълнителни обучения по групи с ученици по БЕЛ и география и икономика.
Учебен предметПреподавател
Гражданско образование – 10. класСтефка Генчева
Гражданско образование 9. – 11. класЦветалина Топракчиева
История и цивилизации – 7. класЛилия Боярова
История и цивилизации – 9. класЦветалина Топракчиева
История и цивилизации 10. класАлеко Стойчев
Английски език – 11. класБонка Накова
Английски език – 12. класБонка Накова
Немски език – 9. класМария Станкова
География и икономика – 9. класМилена Илиева
Български език и литература Веселина Симеонова
Биология и здравно образование – 12. класЛюдмила Йорданова
Астрономия – 9. класМарияна Аврамова
Математика – 5. – 6. класВенета Кирова
Математическа лингвистикаТаня Стоянова
Информационни технологии – 12. класСилвия Янкова
Share this…