@@@@@@@

ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

Указания за седмокласниците и техните родители

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 1,5 паралелки.

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 0,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика – 1,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика – 0,5 паралелки.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети информатика и информационни технологии – 1 паралелка.