@@@@@@@

ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ4 паралелки

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 1,5 паралелки.

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 0,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика – 0,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика – 0,5 паралелки.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети информатика и информационни технологии – 1 паралелка.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ1 паралелка

Професия “Компютърен график”, специалност “Компютърна графика”, професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники: производство на медийни продукти” с интензивно изучаване на английски език.

Професионалната подготовка по: Компютърна графика и мултимедия, 3D графика, Анимация, Графичен дизайн и реклама, Създаване и дизайн на уеб сайт, Дизайн на печатни издания, Графични техники и оформление на печатни издания, Предпечатна подготовка, Визуални изкуства, Цифровата фотография, Композиция, Видеозаснемане и обработка, Живопис, и други.

Учебен план на професионална паралелка „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“

Share this…