@@@@@@@

ПРОЕКТИ

НП „Ученически олимпиади и състезания“ -Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Образование за утрешния ден“

НП „ИТ бизнесът преподава  – Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

НП „Без свободен час“ – Осигуряване на финансиране за заместване на отсъстващи учители.

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – Дейност „Електронен дневник“

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Спорт в училище

НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда

НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Share this…