@@@@@@@

СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места в Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен

паралелка  брой свободни места  
7 б2
10 а1
10 г1
10 д1
11 а   1  
11 г   1  
11 д   3  
11 е  3
12 в  4  
12 г  10  
12 е  4  
Забележка: Обявените свободни места са актуални към дата:27.1.2023 г. Посочените класове са за учебната 2022/2023 година.