@@@@@@@

СВОБОДНИ МЕСТА

Свободни места в Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен

паралелкаброй свободни места
9 б1
10 б1
10 г1
11 в1
11 г2
12 а1
12 г1
12 д3
12 е3
Забележка: Обявените свободни места са актуални към дата: 15.09.2023 г. Посочените класове са за учебната 2023/2024 година.
Share this…