@@@@@@@

СТИПЕНДИИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2022г.

ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023

ВЪТРEШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Декларации

Share this…