@@@@@@@

СТИПЕНДИИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023г.

ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024

ВЪТРEШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Декларации

Share this…