@@@@@@@

СТИПЕНДИИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2022г.

ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022

ВЪТРEШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Декларации