@@@@@@@

СТИПЕНДИИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023г.

ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

ВЪТРEШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

Декларации

Share this…