@@@@@@@

СЪСТЕЗАНИЯ

Протокол с резултати на учениците от НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 4. КЛАС

Протокол за резултатите на предложените за допускане до национален кръг ученици в олимпиадата по ИТ.

Окончателен протокол след проверка на областната комисия с резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, 2023

Забележка:

Родителите на учениците, които не са дали съгласие за публичност, получават информация за резултатите на децата си на тел. 0878872695 – г-н Назъров.

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора на училището координатор не по-късно от 17:00 ч. на 31.03.2023 г. Актуализираните протоколи след евентуални сигнали се публикуват на електронната страница на ППМГ не по-късно от 14:00 ч. на 03.04.2023 г. Актуализираните протоколи са окончателни и не могат да бъдат променяни.

__________________________

ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ2023 г.

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

На 25.03.2023 г. /събота/ от 09:00 ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят на ученика, в
срок до 14.03.2023 г. /вторник/ по електронен път подава до директора на ППМГ „Добри
Чинтулов“ – Сливен заявление за участие и декларация за информираност и съгласие за
публикуване на резултатите и личните данни на ученика на следния линк:
https://forms.gle/4EPC75nZd1MiCTgt6

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

На 16.03.2023 г.
/четвъртък/ от 12:00 до 13:30 ч. 
ще се проведе Национално математическо
състезание „Европейско кенгуру“.

Учениците от IV клас ще
се явяват на състезанието в ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен.

Линк за регистрация: https://forms.gle/A6YxNXCvYB51xFkg9

2021/2022

Европейско кенгуру 2022 – задачи 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9-12 клас

Протокол  за резултатите на предложените за допускане до национален кръг ученици в Олимпиадата по информационни технологии

Протокол на недопуснатите до национален кръг ученици в Олимпиадата по информационни технологии

Протокол за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по лингвистика

Протокол за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по лингвистика – втора състезателна група

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ И СЛЕД РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 4. КЛАС

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НА НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Отговори на задачите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, което се проведе на 17 март 2022 г.

Share this…