@@@@@@@

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2023/2024 ГОДИНА

Учебни планове 5.-7. клас

Учебни планове 8. клас

Учебни планове 9. клас

Учебни планове 10. клас

Учебни планове 11. клас

Учебни планове 12. клас

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2022/2023 ГОДИНА

Учебни планове 5.-7. клас

Учебни планове 8. клас

Учебни планове 9. клас

Учебни планове 10. клас

Учебни планове 11. клас

Учебни планове 12. клас

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2021/2022 ГОДИНА

Учебни планове 5.-7. клас

Учебни планове 8. клас

Учебни планове 9. клас

Учебни планове 10. клас

Учебни планове 11. клас

Учебни планове 12. клас

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2020/2021 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2019/2020 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2018/2019 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2017/2018 ГОДИНА

Share this…