@@@@@@@

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученическият съвет към ППМГ „Добри Чинтулов“ е  доброволна организация на ученици, които желаят да спомогнат образуването на една по-слотена училищна общност. Той е съставен от отговорниците и заместник-отговорниците на класовете от пети до дванадесети клас. Чрез ежемесечни срещи членовете на съвета предлагат подобрения, които да се приложат за едно по-добро преживяване в училище. Коментират се дейности, които да включват ученици от всички вързасти, за да може всеки един да се чувства пряко свързан с опазването на достойнството на гимназията и продължаване на традициите през годините.

ПРАВИЛНИК НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ

Дейности на ученически съвет към ППМГ Добри Чинтулов, град Сливен 2022-2023 година

УЧАСТИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ

Учениците от пети, шести и седми клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ се организираха и със собствени средства закупиха част от коледната украса на училището. Инициативата беше на координаторката на ученическия съвет от пети до седми клас-Ивона Кунева. Тя се свърза с петокласниците и им помагна да обединят усилията си и да приповдигнат коледния дух в училището.

За деня на толерантността 16. ноември се проведе и послеващо обучение на 5 „б“ клас от вече сертифицираната Цветелина Симеонова. Тя предаде наученото на по-малките ученици, които успяха да се запознаят с това как да бъдем толерантни, да разпознаваме агресията и да се справяме с нея в последствие. Теми, които се засегнаха бяха и това как да потърсим помощ при семейно насилие, как да използваме телефонната линия за деца 116 111. Учениците споделиха информация относно минали проблеми и изказаха благодарност за проведената беседа. Януари месец е предвидена и още едно обучение на пети а клас, което е и част от дейностите на председателя на ученическия съвет.

На 14., 15. и 16. октомври се състоя обучение против агресията в училище и извън учебната среда. Под надслов „Предизвиквам те да си добър“ в главните цели на проекта влизат умения за комуникация и разпознаване на различни видове агресия. Представители на нашето училище и участници в проекта бяха Цветелина Симеонова и Павел Методиев от 11 “а” клас и ….. Първия ден учениците бяха разделени на групи по интересен игрови начин. Чрез образуването на отбори обучението придоби по-индивидуален характер, което спомогна младежите да опознаят съотборниците си от други училища от областта. С ролеви игри и ясно предадено съдържание от специално разработена презентация, учениците научиха за различните видове агресия, толерантността и как да решават житейски казуси. Първата вечер завърши с концерт на Дара и Дара Екимова на площад „Хаджи Димитър“, където се събраха всички участници в обучението. В последния ден на взелите участие бяха раздадени сертификати и подаръчни комплекти, чрез които да се засвидетелства участието им в проекта. Менторите от София изказаха прекрасни думи за нашите ученици: „Пожелавам си да срещам повече млади и ентусиазирани деца като вас“- каза Деница ….А представителите ни от 11-ти клас завършиха с това, че се надяват повече хора да се предизвикат да бъдат добри и да опознават околните.

Share this…