@@@@@@@

ХИМН

През 1922 година сливенският композитор (и учител по музика в гимназията) Мишо Тодоров и сливенският поет Йордан Богдар създават химн на училището:

Годините властно минават,
ний тръгваме бодро след тях,
на Чинтулов името славим,    
гирлянди пленем от цветя.   
Навеки тук да пребъдат  
просвета, просвета, възход.
Да видим възмогнат и мъдър 
тоз верен и честен народ.
Годините властно минават,
ний тръгваме бодро след тях,
на Чинтулов името славим,    
гирлянди пленем от цветя.  

 

Share this…