@@@@@@@

СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

ХИМН

През 1922 година сливенският композитор (и учител по музика в гимназията) Мишо Тодоров и сливенският поет Йордан Богдар създават химн на училището:

Годините властно минават,
ний тръгваме бодро след тях,
на Чинтулов името славим,    
гирлянди пленем от цветя.   
Навеки тук да пребъдат  
просвета, просвета, възход.
Да видим възмогнат и мъдър 
тоз верен и честен народ.
Годините властно минават,
ний тръгваме бодро след тях,
на Чинтулов името славим,    
гирлянди пленем от цветя.  

 

КЛЕТВА

Всеки чинтуловец при постъпването си в гимназията полага клетва. Тя го приобщава към общността на възпитаниците, която през годините остава особено сплотена. Днес съзнанието за собствената ценност на всеки от възпитаниците на гимназията и уважението към ценността на другия минават през това да си възпитаник на гимназия „Добри Чинтулов“. Зад това стоят приятелства за цял живот, изградено доверие, формиран респект пред образоваността.

Ето клетвата:

Аз, младият чинтуловец,

прекрачвайки прага на старата гимназия,

днес се заклевам:

да пазя авторитета на гимназията;

да се уча и да постигам успехи;

да уважавам съученици, учители, приятели.

И нека името на моята гимназия

да пребъде в годините

чрез мен

и чрез всеки от нас!

Заклех се!

ЧИНТУЛОВА ЧЕТА

Представителната церемониална формация на гимназията е създадена през 2008 г. в отговор на стремежа да се съхрани традицията, поставена още при основаването на гимназията: по време на неколкомесечния престой на ген. Столетов в Сливен именно в новосъздаденото училище се сформират първите юнашки чети от доброволци. В тези чети младите сливенци получават първите си познания по военно дело.

От първите дни на създаването си формацията е в тясна връзка и сътрудничество с Военния клуб в Сливен – с Военния духов оркестър, с офицери от резерва.

Неизменно е присъствието на Чинтуловите четници в градски тържества и ритуали, в заря-проверки, в празници.

Share this…