@@@@@@@

ППМГ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ РЕАЛИЗИРА ВАЖЕН ПРОЕКТ

ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен, приключва голям проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Общата стойност на проекта е 313 842 лева. Над половината от тях са изразходени за технологично оборудване. а останалите – за строително-ремонтни работи и обзавеждане. 

Всички дейности към момента са приключени. Изцяло ремонтирана, оборудвана и обзаведена е лабораторията по химия с два лабораторни „острова“ и демонстрационна маса за преподавателя. Реновирано е помещение на втория етаж в новата сграда на училището, в което са монтирани шкафове с плотове за лабораторна работа, дигитални микроскопи и два лаптопа с добавена реалност, както и интерактивна маса.

Ремонтирана е лабораторията по биология, която е бзаведена с модулни маси и дигитална лаборатория със сензори и устройства за регистриране и обработване на резултатите от провежданите експерименти.

Обновени са 4 класни стаи. В зона „Биология“ са обособени сепарета за неформална работа и отдих. В зона „Химия“ е обособено „Огнище“ с интерактивна маса. В зона „Иновации“ съществуващите две помещения са оборудвани с 30 компютърни конфигурации. Ремонтирани и преоборудвани са хранилищата по биология и химия.

В рамките на проекта в училището вече функционира нова пожароизвестителна система в старата сграда на гимназията, монтиран е и електронен звънец. Изготвена е програма за прилагане на компетентностния подход, която включва проектно обучение по природни науки, интегративни занятия, различни форми на познавателна комуникация (дебат, дискусия и др.).

„С изграждането на STEM-центъра се цели създаване на високотехнологична и подкрепяща образователна среда в училище. Днешните ученици са „дигитални” деца, които не могат да си представят света без интернет и се „раждат научени“ да боравят с технологиите. Обучението им във високотехнологична среда за тях е поставяне в естествено място на съществуване и работа. Тази среда ги прави изключително адаптивни и в нея те бързо започват да се чувстват в свои води. Тя формира познавателен интерес и стимулира активност в работата. Забавлението и атракцията в ученето са едва първа фаза в познавателния процес, която само трябва да привлече вниманието на ученика. След това е задължително да има надграждане със знания и факти, които да формират познавателен интерес. Особено важно място тук имат ролевите и симулативните игри, експерименталните модели на работа, т. е. всичко, което поставя ученика в интерактивно взаимодействие със средата“ – коментира директорът на ППМГ „Добри Чинтулов“ Мариана Милева.

[modula id=“331″]

Share this…