@@@@@@@

ДОПУСНАТ ДО НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ

Инна Светославова Дойчинова от 10. г клас, е допусната до Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация. Учител по история на Инна е г-н Алеко Стойчев. Пожелаваме ѝ успешно представяне на следващия кръг.

Share this…