@@@@@@@

ПЪРВО МЯСТО В ЗАДОЧНА ОЛИМПИАДА НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

Отново отлично представяне на наш ученик на национална олимпиада. Кристина Аврамова Аврамова от 12. б клас на ППМГ „Добри Чинтулов“- гр. Сливен се класира на Първо място в задочната Олимпиада на тема „За авиацията – имам идея“, по направление „Математика за всеки“, с което получава правото на прием за обучение във ВВВУ „Георги Бенковски“ като студент в ОКС „Бакалавър“ без конкурсен изпит в една от следните специалности:

Авиационен мениджмънт
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационна и управляваща техника
Авиационни и електронни системи за управление на въздушното движение
Електроника
Роботехнически авиационни системи

Пожелаваме ѝ още много нови успехи по пътя на знанието!

Share this…