@@@@@@@

ПРОЕКТ „ПИТАЙ БУРЕШ“

Ученици от групите „Пътешествие в биологията“- 7. клас и  „Клуб биология“ – 10. клас, включени в програмата „Занимания по интереси“ с ръководител Росица Делчева, са победители в проекта „Питай Буреш“. Това е проект, организиран от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. Целта му е да даде възможност на природолюбителите в цялата страна да споделят своите наблюдения в платформата iNaturalist и да получат експертна информация за тях от учените в музея. Наблюденията ще помогнат на учените таксономи чрез споделената информация да научат повече за българската природа.

Кой е  Буреш и защо учениците да го търсят за помощ? Академик Иван Буреш е един от най-видните български зоолози на ХХ в., който е дарил огромна колекция на Националния природонаучен музей, открил е и е описал много нови за науката видове.

Голямата награда на проекта е 400 лева, с която победителите ще организират собствена Биоблиц експедиция сред природата през пролетта/лятото на 2022 г. и е осигурена от NG. Победители са участниците, събрали най-много наблюдения в платформата iNaturalist.

„Новите технологии са нещо изключително вдъхновяващо“, споделя д-р Виолета Желязкова, координатор на проекта от НПМ – БАН, „защото позволяват на всеки, дори и на ученици, да допринесат за таксономичната наука и за опазване на българската природа. Достатъчни „научни пособия“ са фотоапарат и компютър или още по-лесно – умният телефон. Съвременните платформи като iNaturalist или Smart Bird позволяват с помощта на тези инструменти и учениците да се превърнат в естествоизпитатели“, допълва д-р Желязкова.

Групата от нашата гимназия има качени до този момент 450 наблюдения в платформата iNaturalist, от които 30% са с „изследователско качество“, което означава, че могат да се използват от учените от цял свят за изследвания и научни разработки.

Ето и част от наблюдения ни, някои от които направихме на малките Биоблиц експедиции на 01.04.2022 г. и 30.04.2022 г.

Share this…