@@@@@@@

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ЙОРДАН ИВАНОВ

През настоящата 2022 г. се навършват 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов, учител по български и френски език в Сливенската държавна мъжка гимназия в периода 1894 – 1898 г. Професорът е един от „строителите“ на съвременната ни филологическа наука. Той е ученият, който в началото на XX век, при едно свое посещение в Зографския манастир в Света гора, открива оригинала на Паисиевата „История славянобългарска“.

На 16 май 2022 г. Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета за славянски филологии на Софийския университет организира в рамките на XXXVIII си Кирило-Методиеви четения заседание, посветено на годишнината от рождението на проф. Йордан Иванов с доклади на проф. Николай Папучиев от Софийския университет („Проф. Йордан Иванов и антропологичното четене на българската фолклорна песен“) и на проф. Христо Трендафилов от Шуменския университет („Йордан Иванов и дискусията във „Философски преглед“). ППМГ „Добри Чинтулов“ получи покана от организатора на събитието проф. Андрей Бояджиев да се включи с научно съобщение за пребиваването на Йордан Иванов в Сливенската мъжка гимназия. Директорът на гимназията Мариана Милева представи доклад, базиран на съществуващи документи във фонда на гимназията и в Държавния архив в Сливен.

Доклада можете да прочетете в прикачения файл.

Share this…