@@@@@@@

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Зрелостниците могат да видят оценените си сканирани писмени работи от ДЗИ 2022 г. до 16:30 часа на 13 юни 2022 г. в библиотеката на гимназията.

Преписване, сканиране и/или заснемане не се допуска.

При разглеждане на писмените работи всеки зрелостник ще получи съдействие от член на зрелостната комисия.

Share this…