@@@@@@@

ППМГ С НАЙ-ВИСОК СРЕДЕН ОБЩ УСПЕХ ОТ ДЗИ 2022 В ОБЛАСТТА – СЛЕД ТРУДНА ГОДИНА И МНОГО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

След една наистина трудна и нееднозначна година на пандемия и онлайн обучение, след предизвикателството на новите учебни програми, випускът зрелостници на ППМГ „Добри Чинтулов“  има най-висок среден успех от двете матури в областта. Успехът от матурата по БЕЛ на възпитаниците на гимназията е Много добър 4,76, а от втората задължителна матура – Много добър 4,69. Общият среден успех от двете матури е Много добър 4,73 и е най-високият в областта.

Различното в Матури 2022 в сравнение с предходните кампании бе новата скала, при която оценка Среден 3 бе еквивалентна не на 23 т., а на 30 т. Степента на трудност на изпитните формати също бе далеч по-висока в сравнение с предишните матури – поне при профилираната подготовка, където в 11. и 12. клас се преподава учебно съдържание от първите години на университетското образование.

Share this…