@@@@@@@

УЧЕНИЦИ ОТ ППМГ В ЛЯТНА ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ

Ния Господинова от 9. г клас и Тодор Марлов от 9.б клас бяха част от първото издание на единствената по рода си в България лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ в комплекс „Три Буки“, Осоговска планина. В школата от 16 до 23 юли 2022 г. се включиха 22 ученици от цялата страна, одобрени след кандидатстване в два кръга, и трима студенти от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“ от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Ежедневно бяха реализирани занятия и наблюдения под ръководството на лектори и ментори от катедра „Астрономия“, катедра „Метеорология и геофизика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, НАСА – САЩ, Макс Планк Институт – Германия, Института по астрономия с НАО – БАН, НИМХ, Института за космическия телескоп «Джеймс Уеб» – САЩ, Астрономическа асоциация – София и Сдружение „Звездно общество“.

Лятната школа за ученици по науките за Космоса и Земята е достъпна за ученици, които в момента завършват 9., 10. или 11. клас и имат интерес към астрономия и/или метеорология и геофизика. В програмата бяха предвидени разнообразни наблюдателни задачи под ръководството на професионални астрономи с помощта на над 15 телескопа, като участниците бяха разпределени на малки групи. Извършени са както наблюдения с професионални астрономически цифрови камери, така и с фотоапарати, а също и визуални наблюдения с телескопи. В дневните часове бяха проведени наблюдения на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Ежедневно се извършваха професионални метеорологични измервания, както чрез прибори на място, така и чрез пряк достъп до най-нови данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обучението бе наситено с богата лекционна програма и разнообразни демонстрации.

Всяка от групите релизира научни резултати по време на школата. Групата на Ния, наречена Ангстрьом, работи върху определяне на движението на Плутон и регистриране на спектри на ярки звезди, а групата на Тодор, наречена Месие – върху регистриране на пасаж и определяне на параметри на екзопланетната система HD 189733.

Share this…