@@@@@@@

БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА XI „е“

В поредица от благотворителни дейности учениците от XI „е“ клас показаха съпричастност към каузи, свързани с добротворство, съпричастност и екологично съзнание.

Паралелката с класен ръководител г-жа Димитринка Дюлгерова инициира, заедно с Ученическия съвет на гимназията, кампания за подпомагане на болен – Стоян Димитров. Средствата в размер на 1877 лв. бяха събрани за по-малко от два дни и бяха внесени по сметка на болния. Кампанията продължава.

Във връзка с годишнината от обесването на Васил Левски и с предстоящия национален празник 3 март, XI „е“ клас и г-жа Дюлгерова бяха инициаторите за засаждане на над 30 храста „златен дъжд“ в парка в кв. Комлука по протежение на река Асеновска. Инициативата бе съгласувана с Отдел „Екология“ на Община Сливен, откъдето гимназистите получиха помощ и подкрепа. В засаждането се включиха ученици от всички паралелки от IX и XI клас.

Share this…