@@@@@@@

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

На 25.03.2023 г. /събота/ от 09:00 ч. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят на ученика, в срок до 14.03.2023 г. /вторник/ по електронен път подава до директора на ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен заявление за участие и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите и личните данни на ученика на следния линк:
https://forms.gle/4EPC75nZd1MiCTgt6

Share this…