@@@@@@@

Конкурси по природни науки

На празника на Гимназията 22 март ученици от профил „Природни науки“ проведоха вътрешна защита на проекти, с които участват в национални конкурси по химия и опазване на околната среда. 37 ученици от 9, 11 и 12 клас представиха 23 презентации и есета. Очакваме тяхното успешно участие в:

– Национален конкурс „Химичните технологии около нас 2023“, организиран от Химикотехнологичен и металургичен университет София;

– Втори национален конкурс „Млади изследователи“ на Университет по хранителни технологии Пловдив;

– „Празник на химията 2023“, организиран от Съюза на химиците в България, Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Федерация на научнотехническите съюзи и РУО София.

Пожелаваме успех на всички участници!

Share this…