@@@@@@@

Математика за всеки

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, валидно за държавен планприем в ППМГ „Добри Чинтулов“ за учебната 2023/2024 г. ще се проведе на  13.05.2023 г. /събота/ от 09:00 ч. в гимназията.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят на ученика по електронен път подава до директора на ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен заявление за участие и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите и личните данни на ученика на следния линк:
https://forms.gle/4EPC75nZd1MiCTgt6

Share this…