@@@@@@@

ПРИЕМ В 5. КЛАС

Класиране на учениците, подали заявления за участие в държавния план-прием в 5. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ за учебната 2023/24 година

Записването на приетите ученици става в библиотеката на гимназията на 5, 6, и 7 юли 2023 г. между 8:00 ч. и 16:30 ч. 

При записване са необходими следните документи: 

1. Заявление за записване (по образец) – предоставя се от училището. 

2. Декларации (по образец) – предоставят се от училището.

2. Оригиналът на удостоверението за завършен начален етап на образование. 

3. Акт за раждане (за сверяване на данните)

Share this…