@@@@@@@

Мероприятия в чинтуловата седмица

В чинтуловата седмица ученици от 9 и 10 клас организираха събития, свързани с природните науки.

Темата, определена от ООН за Световния ден на водата 22 март, през 2024 година е „Използвайте водата за мир“. 10. „а“ и 10. „б“ клас, с помощта на г-жа Ана Николова – директор на Младежки дом Сливен, проведоха дебат „Водата за мир“. Димана Балулова и Денис Новаков от 10 а клас и Димитър Йорданов и Златена Урумова от 10 б клас се включиха в ново за тях предизвикателство.   

Ученици от 9. и 10. клас, с учители Женя Кожева и Лидия Димитрова представиха своите проекти, с които участват в Празник на химията 2024, организиран от Съюза на химиците в България, СУ „Св. Кл. Охридски“ и РУО-София. Шест ученици от 9.“а“ и 9.“б“ клас участват с три презентации и един постер, а 8 ученици от 10. „а“ и 10. „б“ клас – с едно есе и четири презентации. Темите тази година са „Химия на съвременните материали“, „Химия на цветовете“ и „Химическото производство в моя роден край“.

Share this…