@@@@@@@

СЪОБЩЕНИЕ

Към 2 юли 2024 г. всички класирани ученици по държавния план-прием в 5. клас за учебната 2024/25 година са записани. Свободни места няма.

Share this…