@@@@@@@

СФО

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – януари/февруари

2022/2023 учебна година

12 клас

Дата, ден, часПредметмясто
30.01.2023 г. /понеделник/ 9.00 часаФизическо възпитание и спорт  физкултурен салон
31.01.2023 г. /вторник/ 9.00 часаБългарски език и литература – ООП  кабинет № 12
06.02.2023 г. /понеделник/ 9.00 часаГражданско образование  кабинет № 12
08.02.2023 г. /сряда/ 9.00 часаМодул 3. Практическа математика  кабинет № 12
10.02.2023 г. /петък/ 9.00 часаМатематически инструментариум  кабинет № 12
Share this…