@@@@@@@

ПРИЕМ

За учебната 2024/2025 г. ППМГ „Добри Чинтулов“ предлага прием в 5. клас – две паралелки по 26 ученици и прием след 7. клас в 4 профилирани и една професионална паралелка. Повече информация в меню Прием за ученици след 4. клас и Прием за ученици след 7. клас.

Балът за класиране при прием на ученици след 7.клас се образува, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет при ППМГ „Добри Чинтулов“:
За профил „Природни науки“от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика(максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

За профили „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и за професионалната паралелка специалност “Компютърна графика“ от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по математика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

  Максималният приемен бал за всеки от профилите се формира като сбор от:

  1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
  2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);
  3. 2 оценки по предмети от свидетелството за основно образование (максимален брой – по 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

  Общо: 500 т.

  Скала за превръщане на оценките в точки:
  Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
  Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
  Добър 4 се приравнява на 26 точки;
  Среден 3 се приравнява на 15 точки.

  Броят на учениците в паралелките е 26.

Share this…