@@@@@@@

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Класни ръководители за учебната 2023/2024

V а клас – Веселина Тонева

V б клас – Таня Атанасова

VI а клас – Лилия Боярова

VI б клас – Марияна Бонева

VII а клас – Ирена Желязкова

VII б клас – Венета Кирова

VIII а клас – Георги Стоилов

VIII б клас – Евгени Рандев

VIII в клас – Елисавета Коларова

VIII г клас – Бранимира Цонева

VIII д клас – Ивелина Стойкова

IX а клас – Цветелина Стойчева

IX б клас – Марина Христова

IX в клас – Виолета Балтова

IX г клас – Таня Стефанова

IX д клас – Цветалина Топракчиева

X а клас – Мария Станкова

X б клас – Людмила Йорданова

X в клас – Веселина Симеонова

X г клас – Вяра Кирова

X д клас – Стефка Петкова

XI а клас – Евгения Узункирова

XI б клас – Ивана Кесова

XI в клас – Маргарита Веснакова

XI г клас – Павлина Дончева

XI д клас – Кети Маринова

XII а клас – Женя Кожева

XII б клас – Росица Делчева

XII в клас – Светлана Терзиева

XII г клас – Антония Сивева

XII д клас – Недялка Рандева

XII е клас – Димитринка Дюлгерова

Share this…