@@@@@@@

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Класни ръководители за учебната 2021/2022

V а клас – Лилия Боярова

V б клас – Марияна Бонева

VI а клас – Ирена Желязкова

VI б клас – Венета Кирова

VII а клас – Галина Перфанова

VII б клас – Евгения Узункирова

VIII а клас – Цветелина Стойчева

VIII б клас – Анелия Диновска

VIII в клас – Елисавета Коларова

VIII г клас – Евгений Рандев

VIII д клас – Бранимира Цонева

IX а клас – Мария Станкова

IX б клас – Людмила Йорданова

IX в клас – Веселина Симеонова

IX г клас – Вяра Кирова

IX д клас – Стефка Петкова

X а клас – Поля Филипова

X б клас – Ивана Кесова

X в клас – Маргарита Веснакова

X г клас – Павлина Дончева

X д клас – Кети Маринова

XI а клас – Катина Камбурова

XI б клас – Росица Делчева

XI в клас – Светлана Терзиева

XI г клас – Антония Сивева

XI д клас – Недялка Рандева

XI е клас – Димитринка Дюлгерова

XII а клас – Лидия Димитрова

XII б клас – Росица Монева

XII в клас – Таня Стефанова

XII г клас – Екатерина Найденова

XII д клас – Веселина Тонева

XII е клас – Милена Илиева

Share this…