3 МЯСТО В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЛИНГВИСТИКА

Галина Илиева от 7. клас завоюва трето място в Националното състезание по лингвистика. Тя успя да реши 3 задачи на…