@@@@@@@

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 07.09.2022 г. /сряда/ ще се проведе среща с родителите на новоприетите ученици в 5. и 8. клас. Начало – 17.30 часа. Разпределението по стаи ще бъде по график, поставен на входа на училището.

Share this…