@@@@@@@

Откриване на учебната година

Откриването на учебната 2022/23 година ще се състои в двора на гимназията на 15 септември, четвъртък, от 9:00 часа. Учениците се явяват в двора не по-късно от 8:50 часа в униформи.

Share this…