@@@@@@@

ППМГ ВРЪЧИ ДИПЛОМИТЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2023

Зрелостниците от Випуск 2023 на ППМГ „Добри Чинтулов“ получиха на 19 юни 2023 г. дипломите си за завършено средно образование на специално организиран за целта ритуал в зала „Май“. 137 младежи и девойки от гимназията успешно се дипломираха. С отличен успех завършват 65 ученици, като 18 от тях са пълни отличници. Почти всички ще продължат образованието си във висши училища. И през тази година випускът бе изпратен от ръководството с емблематичните стихове на Дамян Дамянов от поемата му „Гимназия родина“:

Дорде умреме, ний сме ученици.

И този свят край нас е клас голям.

Отсъствия не извиняват там,

за всяка грешка пишат единица!

Випускът завършва средното си образование с най-високите средни резултати за областта от държавните зрелостни изпити по всички предмети, по които учениците са се явили на матури. Кариерната ориентация на мнозинството е към медицински специалности, към компютърни науки, към икономически дисциплини. Както всяка година, част от зрелостниците ще продължат във военни училища и в специалности, ориентирани към учителската професия.

Share this…