@@@@@@@

Статия в списание ЕСПЕРАЛ

Списание за образование и дидактика на испански език 30/2023

Espiral е списанието, издавано от Министерството на образованието за България, Хърватия, Унгария, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция. Преди това е било публикувано като бюлетин.

Започва новия си етап като списание през 2020 година. Espiral се състои от статии с академично, културно и дидактическо съдържание и сътрудничество на различни професори и специалисти. Тя следва фундаментална ос, която е преподаването на испански като чужд език в двуезичните секции, но не е чужда на педагогически, езикови или исторически изследвания, насочени към насърчаване на сближаването на Испания със страните от региона. Тя има за цел да бъде връзка между различните страни, за да споделят опит, да поставят в контакт професионалисти в областта на образованието и преподаването на испански език в демаркацията на Министерството на образованието и да служат като платформа за текуща работа и изследвания.

Съдържанието, предлагано под формата на статии и учебни единици, позволява използването му в испанския клас като теоретичен или практически ресурс. Винаги търси по-директен подход към реалността на образованието в региона.

Издателска единица: Генерален технически секретариат. Център за публикации. Министерство на образованието и професионалното обучениеПредложено от: Посолство на Испания. Министерство на образованието за България, Унгария, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция.

Share this…