@@@@@@@

ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЛИНГВИСТИКА

С второ и трето място във възрастовата група в IX клас се завърнаха Раян Камаринчев и Иванелия Петрова от Националното състезание по лингвистика, провело се в периода 20-21 януари 2024 г. в МГ Пловдив. Това е най-доброто представяне на ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ в това състезание, в което ученици на гимназията участват от 2013 г.

В настоящото издание на състезанието се включиха около 300 ученици от страната – своеобразен рекорд след годините на пандемия. ППМГ Сливен се представи с 11 участници. Повечето от тях са в Топ 10 на състезателните си групи. Времето за работа бе 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно. Всяка работа се проверява и оценява от двама членове на журито. Състезателната тема се оценява с до 80 точки (от 20 до 35 за всяка задача).

С резултатите си от състезанието Раян и Иванелия вероятно ще имат право на стипендия по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, съгласно Раздел II на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна година.

Учителят, който подготвя учениците от ППМГ по лингвистика, е Таня Стоянова.

Share this…