@@@@@@@

Fermat Mathematical Olympiad

Раян Камаринчев и Денис Сираков завоюваха два златни медала във възрастови групи съответно 8 и 9 клас, а Раян Камаринчев спечели и специална награда за Perfect Score. Със сребърен медал е шестокластникът Константин Радев!

FMO се провежда ежегодно, в два кръга – национален и финален.

Задачите в Олимпиадата са структурирани в отделни раздели, с нарастваща степен на сложност и са с подчертана практическа насоченост.

Олимпиадата съдържа 4 отделни раздела, от които три са основни, а последният е по желание: „Загряване“ с 5 задачи с избираем отговор, „Ускоряване“ с 5 задачи с избираем отговор, „Предизвикателство“ с 5 задачи с избираем отговор и „Звездата на надеждата“ с 1 задача с отворен отговор. Задачата от последния раздел се оценява с 10 точки, но при грешен отговор на тази задача се отнемат 10 точки от общия резултат.

Поздравления, Раян, Денис и Константин!

Share this…