Високи постижения за лекоатлети от гимназията

Христо Петров Илиев и Андреан Дениславов Димитров ат 11. в клас и Калоян Стефанов Айранов от 11. а клас станаха…