@@@@@@@

Къде сме ние сред сродните училища според ДЗИ

Съпоставимостта на резултатите от държавните зрелостни изпити е най-резонна, когато се прави сред сродни училища. Ето какви са резултатите от ДЗИ 2023 за ППМГ „Добри Чинтулов“ в сравнение с останалите МГ и ПМГ в страната.

БЕЛ (141 явили се зрелостници) – Много добър 4,70;

16. място от 31 МГ и ПМГ

Английски език, ниво В2 (91 явили се зрелостници) – Много добър 4,89;

12. място от 31 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по АЕ ПП (профилирана подготовка), ниво В2

Математика (9 явили се зрелостници) – Много добър 4,71;

4. място от 31 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по математика ПП

Информатика (5 явили се зрелостници) – Много добър 5,49;

7. място от 26 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по Информатика ПП (*5 от училищата преди ППМГ Сливен са изпратили по 1 зрелостник)

Информационни технологии (11 явили се зрелостници) – Много добър 4,93;

2. място от 24 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по ИТ ПП

География и икономика (15 явили се зрелостници) – Добър 4,09;

6. място от 13 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по ГИ ПП

Биология и ЗО (8 явили се зрелостници) – Много добър 4,69;

16. място от 29 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по БЗО ПП

Химия и ООС (1 явил се зрелостник) – Много добър 4,59;

9. място от 10 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по ХООС ПП (*почти всички МГ и ПМГ изпращат по 1-2 ученици; изключение е НПМГ с 12 явили се)

 Учебна 2021/22 годинаУчебна 2022/23 година
Брой явили сеСреден успехМясто сред МГ/ПМГБрой МГ/ПМГ на този ДЗИБрой явили сеСреден успехМясто сред МГ/ПМГБрой МГ/ПМГ на този ДЗИ
БЕЛ1514,7615311414,701631
АЕ В2 ПП1164,741631914,891231
Математика03094,71431
Информатика34,8172455,497*26
ИТ64,79225114,93224
ГИ234,49516154,06613
БЗО34,43112584,691629
ХООС01614,59910*

Съпоставката с резултатите на гимназията от миналата година (в таблицата по-долу) показва запазени позиции като успеваемост и като рейтинг по отделните предмети.

Ето екипът от учители, които изведоха випуска и го подготвиха за ДЗИ 2023:

БЕЛ – Веселина Тонева, Ирена Желязкова;

АЕ – Ивелина Стойкова, Марияна Бонева, Бонка Накова;

Математика – Таня Димитрова;

Информатика – Виолета Балтова, Екатерина Найденова;

Информационни технологии – Силвия Янкова, Мартин Димитров;

Биология и ЗО – Росица Монева;

География и икономика – Милена Илиева;

Химия и ООС – Лидия Димитрова.

Share this…