Родителска среща

Уважаеми родители, на 11.09.2023 г. от 17:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците приети в 5. и 8.…