@@@@@@@

Резултати от НОИТ- областен кръг

Резултати на явилите се ученици на Областен кръг на Олимпиадата по информационни технологии
Протоколи с резултатите 

Резултати на предложените за допускане до Национален кръг ученици в Олимпиадата по информационни технологии 
Протоколи с резултатите

Share this…