Мероприятия в чинтуловата седмица

В чинтуловата седмица ученици от 9 и 10 клас организираха събития, свързани с природните науки. Темата, определена от ООН за…