@@@@@@@

СЕДМИЦА НА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЯТА

Уикендът 23-24 март 2024 г. бе изключително богат на високи постижения на ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ в областта на биологията.

На 23 и 24 март 2024 г. в ППМГ – Ловеч, се проведе и 49. Национална олимпиадата по биология и здравно образование. Сто и двадесет ученици от 7. до 12. клас от цялата страна се състезаваха в три възрастови групи. Олимпиадата се проведе в два етапа. Първият се състои от тест с теоретични задачи, а вторият – от решаване на практически задачи. Теоретичните и практическите задачи, както и критериите за проверка и оценка, се разработват от утвърдени преподаватели от Софийския университет и БАН.

През настоящата година от Област Сливен за националния кръг на олимпиадата бяха допуснати трима ученици – и тримата от ППМГ Сливен: Елизабет Петрова Георгиева от 12. „б“ клас, Аделина Йорданова Миронска от 12. „а“ клас и Стефан Виденов Видев от 9. „а“ клас. Постиженията на тримата са изключително престижни. Елизабет е с оценка Отличен 5.50, а Аделина – с оценка Много добър 5.25, валидни за прием без конкурсна процедура. Високо е и постижението на Стефан, който сред връстниците си от 9. клас има пети резултат.

Паралелно с тована 23.03.2024 г. в Биологическия факултет на Пловдивския университет се проведе четвъртото издание на  състезанието „Пътешествие в биологията“. Безапелационно първо място в отборното класиране за трета поредна година спечели отборът на гимназията в състав Даниела Деянова Дейчева, Йоана Стоянова Иванова и Калина Цветанова Илиева от 12 А клас. В състезанието взеха участие 14 отбора от по трима ученици. Състезанието се провежда в два кръга – теоретичен и практически.

Теоретичният етап включва индивидуално решаване на тест в рамките на два астрономични часа. Тестът измерва основните групи компетентности на учениците. В този етап могат да се включат единствено ученици, записани в отборите на съответното училище. Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието (с оценка Отличен 5.50 – Отличен 6.00) придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, без да полагат кандидатстудентски изпит.

Практическият етап се състои от отборно решаване на общо три практически задачи в екипи от по трима ученици за два астрономични часа. Учебните задачи изискват умения за извършване на наблюдение (вкл. микроскопско), изследване и лабораторен експеримент, придобити от учениците по време на тяхната общообразователна и/или профилирана подготовка по биология и здравно образование” (VIII – XII клас). Всеки отбор решава по три практически задачи, изискващи конструиране на модели (символно-знакови и/или материални) на биологични структури, процеси и явления; ситуационни задачи, изискващи анализ и решаване на казуси от областта на генетиката, клетъчната и молекулярната биология; задачи, изискващи планиране и извършване на лабораторно изследване.

Учител по биология на всички отличени в олимпиадата и в състезанието от ППМГ Сливен е Росица Делчева.

Share this…