С ТЕБ СМЕ, НЕЛИ!

„Всички ние сме тук, защото вярваме, че човек се ражда, за да прави добри дела, защото да бъдеш добър, да…