@@@@@@@

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В 5. КЛАС

Протокол за приетите ученици по държавен план-прием в 5. клас за учебната 2022/23 г. в ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен

Записването на приетите петокласници ще става в периода 8-11 юли 2022 г. (петък и понеделник) в библиотеката на гимназията.

Необходими документи:

1. Заявление за записване (по образец) – предоставя се от училището.

2. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на образование.

3. Акт за раждане (за сверяване на данните).

Share this…