СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМА В 8. КЛАС

След втори етап на класиране по държавния план-прием в 8. клас за учебната 2022/23 година всички приети ученици са записани.…