СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМА В 5. КЛАС

Всички ученици, приети по държавния план-прием в 5. клас за учебната 2022/23 г. са записани. Свободни места няма.