@@@@@@@

КЪДЕ СМЕ НИЕ – РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСАЦИИ

Неотдавна МОН обяви публично резултатите от Националните външни оценявания по БЕЛ и по математика в 7. клас и в 10. клас, както и резултатите от ДЗИ.

Според резултатите от НВО в 7. клас ППМГ „Добри Чинтулов“ е в Топ 20 по БЕЛ (17. място) със 79,66 т. среден резултат и в Топ 15 по математика (13. място) със 74,01 т. среден резултат.  В общото класиране по двата предмета гимназията е на 12. място, като сред първите 11 са две частни училища, както и математическите и природо-математическите гимназии в София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе, Враца, Плевен и Шумен. Резултатите на седмокласниците от ППМГ Сливен защитават позициите от предишните години. С тях ППМГ „Добри Чинтулов“ е единственото сливенско училище в Топ 100 в страната от изпитите от НВО в 7. клас. Учителите по БЕЛ и по математика в 7. клас, които изведоха випуска в гимназията, са Радостина Паскова и Таня Стоянова. В класирането на МОН участват училища с над 50 ученици, явили се на НВО.

В класацията на училищата от НВО в 10. клас гимназията е в Топ 80 на училищата в страната според резултатите по БЕЛ и в Топ 70 според резултатите по математика. Това отрежда на ППМГ „Добри Чинтулов“ позиция в Топ 70 според общия среден резултат от двата изпита (52,8 точки) и прави гимназията най-добре представилото се училище в областта. В класирането на МОН участват училища с над 50 ученици, явили се на НВО. Учителите по БЕЛ и по математика в 10. клас, които изведоха випуска в гимназията, са Катина Тенева и Ваня Няголова.

Ето позициите на ППМГ „Добри Чинтулов“ сред всички тридесет МГ и ПМГ в страната според резултатите от държавните зрелостни изпити (съпоставката със сродни училища е по-резонна от всяко друго сравнение, тъй като в тях обучението по профилите от СТЕМ има традиции и резултати):

Успех от ДЗИ по БЕЛ15. място от всички МГ и ПМГ (учители – Веселина Симеонова, Радостина Паскова);

Успех от втори ДЗИ по Биология и ЗО11. място от 25 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по БЗО профилирана подготовка (ПП), (учител – Людмила Йорданова);

Успех от втори ДЗИ по Информатика7. място от 24 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по Инф. ПП (учители – Таня Стоянова, Виолета Балтова, Пепа Пенчева, Недялка Гидикова);

Успех от втори ДЗИ по Информационни технологии2. място от 25 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по ИТ ПП (учители – Христина Ангелова и Силвия Янкова);

Успех от втори ДЗИ по География и икономика5. място от 16 МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по ГИ ПП (учител – Димитринка Дюлгерова);

Успех от втори ДЗИ по Английски език16. място от всички МГ и ПМГ, изпратили зрелостници на ДЗИ по АЕ ПП – ниво В2 (учители –Бонка Накова, Татяна Качарова, Антония Сивева). Резултатите на учениците от ППМГ „Добри Чинтулов“ от държавните зрелостни изпити и от националните външни оценявания през учебната 2021/22 година показват липса на големи амплитуди в получения среден брой точки/среден успех по различните предмети. Близките резултати по различните учебни предмети говорят за много добра и отговорна работа на всички учители в гимназията, които изведоха ученици на външни оценявания.

Share this…