ППМГ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ РЕАЛИЗИРА ВАЖЕН ПРОЕКТ

ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен, приключва голям проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Общата стойност на проекта…