ДОПУСНАТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Чинтуловата общност има свой представител и на Националната олимпиада по български език и литература! Слави Красен Вълков от 12. "в"…